Service

Vi tilbyr service og vedlikehold av dine industriporter og dører.

Jevnlig vedlikehold øker levetiden til din port!

En vedlikeholdsavtale innebærer at NPV sikrer at deres porter og dører er trygge for bruk. Vi setter opp 1-4 årlige besøk avhengig av behov og utfører vedlikehold på alle typer porter og dører. Montøren sjekker og smører alle bevegelige deler, utfører en funksjonskontroll, justering av automatikk og brytere, kontrollerer (ev. etterfylling) oljenivå, samt kontrollerer alle sikkerhetsdetaljer.

Ved akutte problemer som påkjørsler eller driftsstans grunnet andre årsaker ta kontakt. Med lager og kontorer lokalisert sentralt i Arna gjør at vi raskt kommer oss ut både til Bergen sentralt og til distriktene. Vi lagerfører vanlige slitedeler for de vanligste porttypene og kan tilby rask reparasjon når uhellet er ute.

Servicetelefon : 55941500
Ta kontakt for reparasjon eller tilbud på fast vedlikeholdsavtale.

Telefon: 55 94 15 00
E-post: post@npv.no


Adresse:
Arnatveitveien 137, 5262 Arnatveit
Postboks 158, 5888 Bergen

Norsk Portservice Vest AS er en totalleverandør av portløsninger for både industriell- og privat bruk. Vi leverer tjenester i hele portens levetid, alt fra planlegging av ny portløsning til vedlikehold og reparasjon. Vi har hele Vestland fylke som vårt nedslagsfelt.