Brannsikring

Et brannskille skal være utført slik at det forhindrer spredning av brann og branngasser til andre brannceller i den tiden som er nødvendig for rømning og redning.

Vi leverer ulike løsninger for brannsikring etter kundens behov; branndører og skyveporter, rulleporter, røyk- og branngardiner, stableporter og leddheiseporter.

Digital katalog

Last ned vår katalog for mer informasjon her.

Brannsikring

BRANN- OG RØYKGARDINER er diskre brannhemmende løsninger som egner seg godt for å dele inn små og store areal i mer sikre/håndterlige brannceller.

I moderne arkitektur finner vi utfordringer i forhold til brannsikring siden de fleste kontorbygg og skoler har store sammenhengene rom, gjerne over flere etasjer. Gardiner tillater større fleksibilitet mht design ved både rehabilitering og nybygg. De er et svært godt alternativ til ikke-bærende vegger og tradisjonelle branndører og -gitter.

14-prosjekt-branngardin-2

BRANNSTABLEPORTER kan benyttes som brannskille i industrilokaler, lager, garasjeanlegg o.l. hvor det ønskes en port med vertikal åpning.

Den egner seg godt der det ikke er plass eller mulighet for brannskyveporter eller branndører. Høy driftssikkerhet og estetisk design.

Leveres også med UPS (batteribackup).

brannstableport

BRANNSKYVEPORTER er konstruert med ett dørblad og skjult skinne og loddstenging. Portene bør kun åpnes eller lukkes noen få ganger per døgn, ikke ment for hyppig bruk.

Ved signal fra brannvarsling slippes magnet og porten lukkes av seg selv.

11-brann-brannskyveport

BRANNRULLEPORTER er konstruert med som en vanlig rulleport, men med brannmotstand.

Kan også leveres med UPS (batteribackup).

brannrulleport

BRANN- OG STÅLDØRER egner seg på steder der styrke, stabilitet og holdbarhet prioriteres. Den brukes gjerne som inner- eller ytterdør i kjellere, industrilokaler, parkeringshus og kraftverk.

Dørene leveres en- og to-fløyet i ønsket størrelse, slagretning og utførelse. På bildet til høyre finner vi dør med panikkbeslag – vi kan også levere dørene med manuelle og automatiserte dørpumper mm.

11 - brann- branndør

Vi lagerfører galvaniserte branndører i størrelse BxH 100x210cm

Telefon: 55 94 15 00
E-post: post@npv.no


Adresse:
Arnatveitveien 137, 5262 Arnatveit
Postboks 158, 5888 Bergen

Norsk Portservice Vest AS er en totalleverandør av portløsninger til både industriell- og privat bruk. Vi leverer tjenester i hele portens levetid, alt fra planlegging av ny portløsning til vedlikehold og reparasjon. Vi har hele Vestland fylke som vårt nedslagsfelt.